Waarom KoopLokaal Doetinchem?

Onze (binnenstad)ondernemers worden hard getroffen door het Corona virus. Lege winkelstraten, horeca gelegenheden zijn gesloten en er heerst onzekerheid over de toekomst. De overheid neemt snelle en belangrijke stappen om de schade en gevolgen voor iedereen zoveel mogelijk te beperken. En wij als ondernemers dragen ook ons steentje bij. Daarom … KoopLokaal Doetinchem.

Ondernemers
Iedere ondernemer uit Gemeente Doetinchem kan zich aanmelden op dit geheel gratis platform. Je kunt zelf bepalen wat je wilt aanbieden, of je wilt verzenden en hoe je de bezorging dan regelt.

Inwoners
En dan is het aan u, inwoners van Doetinchem. Zonder bestellingen, geen toekomst. Helpt u ons de binnenstad te helpen? Koop dan wat u normaal zou kopen, maar nu vanuit uw eigen huiskamer en u draagt bij aan de toekomst van de Doetinchemse binnenstad. Elke besteding is welkom en zelfs noodzakelijk.

Alvast heel hartelijk dank, namens alle ondernemers in Doetinchem